3dSEMPPA.pngOpetushallituksen rahoittaman koulutushankkeen avulla on tuettu ja edistettu 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen opetuskäyttöä ja osaamisen kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa. Se on ammatillisen peruskoulutuksen opetustoimen henkilöstölle suunnattua, osallistujille maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Koulutushanke on toteutettu siten,että osallistujilla on ollut mahdollisuus osallistua vain seminaari-/lähikoulutuspäiviin tai käydä koko pitkäkestoinen koulutus seuraavasti:
osallistuminen seminaariin joko 3.-4.9.3014
Aineistot 3D-tulostus tulevaisuuden ammattilaisen osaamispakkiin –seminaari 3.–4.9.2014

tai vaihtoehtoisesti 16.-17.9.2014
Aineistot 3D-tulostus tulevaisuuden ammattilaisen osaamispakkiin -seminaari 16.-17.9.2014

Pitkäkestoiseen koulutukseen osallistuneet ovat työstäneen omaan työhön liittyvän kehittämistehtävää itsenäisesti ainakin 1/2 päivää
ja lisäksi he ovat osallistuneet verkko-ohjaukseen joko 4.11.2014 tai 12.11.2014
Lisäksi he ovat osallistuneet lähipäiviin Jyväskylässä ja Rovaniemellä
Koulutuksen lähipäivä järjestettiin 10.12.2014 Jyväskylässä

Lähipäivä to 12.2.2015 Lapin ammattiopisto Rovaniemi

.
Koulutushankkeen päätteeksi järjestettiin
Omniassa 29.4.2+15 järjestettiin **Ammatillisen koulutuksen 3D-mallinnus- ja -tulostusseminaari

Koulutuksen aikana syntyneitä/hyödynnettyjä videoaineistoja vapaasti hyödynnettäväksi

Järkevästi alkuun 3D-tulostajana
Videon sisältö
*Aloittelevan 3D-tulostajan muistilista
  • Mallikirjastojen käyttäminen
  • 3D-tulostusmateriaalien käyttäminen
  • 3D-tulostimen turvallinen käyttö
  • Huoltosuosituksia

3D-tulosteen jälkikäsittely, Svante Knuusin opissa
https://youtu.be/0LtymftuiUo

Toni Järvitalo 3D Formtech Oy, katso luentotallenteet Muovi­ ja metallituotteen tuotekehitys­ ja mallinnusprosessi massatuotantoon Metallituotteiden tulostus­ ja jälkikäsittely sekä case-­esimerkkejä yrityksen toimeksiannoista

Olli Haikarainen Vantaan ammattiopisto Varia RC-autoja ja 3D-tulostimien tulostusta opiskelijatyönä

Henry Paananen Jyväskylän ammattiopisto ja Jarno Haapaniemi Sastamalan koulutuskuntayhtymä, 3D-teknologiat opetuksessa

Kuisma Peura Keski­Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, katso tallenne
http://omnia.adobeconnect.com/p7jl6lxkugr/

Jani Peltola ja Timo Töyrylä Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
3D-mallinnuksen ja -tulostuksen toimivia oppilaitoskäytäntöjä sekä caset: autoala ja rakennusala

Tulostuspään huolto https://www.youtube.com/watch?v=n19r39UZxUU
Laadukas 3D-tulostaminen https://www.youtube.com/watch?v=om2W5bvPTQA
Materiaalin vaihtaminen 3D-tulostimeen https://www.youtube.com/watch?v=M_K-ZXdnoZw
Liima-aineen käyttäminen https://www.youtube.com/watch?v=ccDv6TsWD6s
Z-akselin kalibrointi https://www.youtube.com/watch?v=j7P_wTdV6D4

Minna Taivassalo, Omnia Tervetuloa ja mm. 3D-mallinnus- ja tulostusosaamismerkin hakeminen
http://omnia.adobeconnect.com/p72xf3j2c76/

3D-tulostus ja pintakäsittely Prezi-esitys

131274_oph_hankelogook.jpg
piennetty_tulosteita.jpg3D-tulostus on tulevaisuudessa keskeinen tuotannon valmistusmenetelmä, jonka mahdollisuudet on tunnettava eri koulutusaloilla ja ammateissa
Näkökulmia:
– Alakohtaisten sovellusmahdollisuuksien ja käyttökohteiden tuntemus
– Mallinnusosaaminen
– Materiaalituntemus
– Erilasten tulostimien käyttöosaaminen
– Käytännön sovellukset ja suurin lisäarvo saavutetaan monialaisessa yhteistyössä ja erilaisissa tuotekehitysprojekteissa
Lisätietoja asiantuntija Minna Taivassalo, InnoOmnia
minna.taivassalo[at]omnia.fi
tai puhelimitse +358 40 126 7211