Osaava SoTeOpe -täydennyskoulutuksessa vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten pedagogista osaamista, elinikäistä oppimista sekä oman toiminnan ja työyhteisön kehittämisosaamista. Täydennyskoulutus antaa myös valmiuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämiseen.

soteope.jpg
Osallistujat oppivat hyödyntämään uudenlaisten oppimisympäristöjen mahdollistamia yhteistoiminnallisia opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmiä ja sitä kautta tukemaan opiskelijoiden oppimisprosessin kehittymistä. Oppimisympäristöjä ovat simulaatio-oppimisympäristöt, digitaaliset ja mobiilioppimisympäristöt sekä kliinisen oppimisen oppimisympäristöt. Täydennyskoulutus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset>>

Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Se muodostuu kolmesta 5 opintopisteen opintojaksosta, joista ensimmäinen on kaikille pakollinen, orientoiva opintojakso. Toisessa opintojaksossa on keskeistä oman ja työyhteisön toiminnan kehittäminen. Kolmannesta opintojaksosta voidaan valita yksi tai useampi vaihtoehto.