Omnia on mukana osatoteuttajana Jyväskylän koulutuskuntayhtymän koordinoimassormukset.jpgsa 18 koulutuksen järjestäjän verkostohankkeessa, jota rahoittaa Opetushallitus.

Omnian osahankkeen tavoitteena on yhteishankkeen tavoitteen mukaisesti kehittää ja edistää opetus- ja ohjaushenkilöstön, opiskelijoiden sekä yritysten yhteistyönä 3D -tulostuksen opetuskäyttöä ja hyödyntämistä ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Omniassa kehittämistyöhön osallistuu kone- ja metallialan, tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä tietojenkäsittelyn opiskelijoita sekä opettajia ja työelämäkumppaneita.


Omniassa kehittämistyö on käynnistynut siten, että Räätälöityjä tuotteittaita 3D-mallinnuksella ja -tulostuksella koulutukseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:
Reijo Kansanen (tieto- ja tietoliikennetekniikka Leppävaaran toimipiste),
Nina Tuupanen ja Jari Lehtonen Leppävaaran toimipiste kone- ja metalliala sekä suunnitteluassistenttien koulutus),
Marko Leppinen opiskelijakirjastosta sekä Leppävaarasta datanomien opettaja Stephanus Vermeulen.
Minna Taivassalo Omnian Oppimisratkaisut-tiimistä on toiminut hankkeen vetäjänä. Lisäksi hänellä on ollut Räätälöityjä tuotteita 3D-mallinnuksella ja -tulostuksella opetustoimen henkilöstökoulutushankkeen vetovastuu.

Lisätietoja Minna Taivassalo minna.taivassalo[at]omnia.fi
Katso myös hankkeemme toimintasuunnitelma EDU3D.Fi -sivustolla
Hyödynnettäväksi 3D-tulostimen hankinnassa hintatiedustelumalli>>

Palaa ed.sivulle>>