Seminaarissa jaettiin ideoita ja kokemuksia sekä toimivia käytänteitä 3D-mallinnuksesta ja -tulostuksesta ammatillisen koulutuksen eri koulutusaloilta. Lisäksi puheenvuoroissa kuultiin tulevaisuuden kehityssuuntia ja käytiin paneelikeskustelua. Seminaarin ohjelma löytyy linkistä http://bit.ly/1xu2x9R

Seminaariaineistot
- teemakeskustelujen jaetut muistiinpanot
- luentomateriaalit/luentotallenteet
löytyvät linkistä http://bit.ly/1OxPuvy

Lyhyt yhteenveto paneelista / vapaasti valittavasta tutkinnon osan luonnoksen kommentoinnista linkissä http://padlet.com/innoomnia/1r2oppilaitos
Vapaasti valittavan tutkinnon osan luonnoksen työstö on kesken ja sitä jatketaan EDU3D.fi-hankkeen puitteissa linkissä
http://bit.ly/1dnXZZD .
Tilaisuus oli osallistujille maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta, joka on suunnattu ammatillisille opettajille. Osallistujat vastaavat koulutukseen osallistumisesta aiheutuvista matka-, majoitus- ja ruokailukuluista. Levitä tietoa omassa organisaatiossa ja/tai yhteistyöverkostoissa teemasta kiinnostuneille.
Aiemmat koulutushankkeeseen liittyneet koulutustilaisuudetkuva1_29042015.JPG