ASPASOME on kasvatuksellinen roolipeli, jossa käsitellään asiakaspalvelua, myyntiä, markkinointia, yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä. Peli toimii ensimmäisen lukuvuoden merkonomiopiskelijoiden koulutusvälineenä.
Pelin tarkoituksena on työskennellä Åhmanin tavaratalon eri osastoilla ja kohdata siellä sekä sosiaalisessa mediassa eteen tulevia jokapäiväisiä pienempiä ja suurempia tavaratalon toimintaan ja kehittämiseen liittyviä haasteita. Niitä varten talon eri osastojen tulee tehdä yhteisiä päätöksiä sekä konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla tavaratalon toiminta ei suistu kaaokseen.
Pelissä vaaditaan yhteistyötä, muodostetaan vaikeitakin päätöksiä ja sovitaan tehtävistä toimenpiteistä.

Lisätietoja
https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1484

satu.jarvinen[at]omnia.fi

Palaa ed. sivulle>>